צרו קשר 054-963-2226

מערכת אימונים

מערכת אימונים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
10:00-------------------------------------------------
12:00OPEN GYMOPEN GYMOPEN GYMOPEN GYMOPEN GYMOPEN GYM
13:30צהרוןצהרוןצהרוןצהרוןצהרון
15:00-------------------------------------------------
15:30צהרוןצהרוןצהרוןצהרוןצהרון
16:00ו' - ט' נינג'התנועה וג'אגלינג א-וו' - ט' נינג'התנועה וג'אגלינג א-וו' - ט' נינג'ה
17:00א' - ו' נינג'הנינג'ה ילדים 4-6א'- ו' נינג'הנינג'ה ילדים 4-6א' - ו' נינג'ה
18:00תנועה וג'אגלינג ז-טקרב מגע ז-יאקרב מגע ז-יאתנועה וג'אגלינג ז-טOPEN GYM
19:00נינג'ה ט-יבתנועה בוגרים 17+נינג'ה ט-יבתנועה בוגרים 17+נינג'ה ט-יב
20:00נינג'ה בוגריםקרב מגה בוגרים 17+נינג'ה בוגריםקרב מגה בוגרים 17+נינג'ה בוגרים
21:00OPEN GYMOPEN GYMOPEN GYMOPEN GYMOPEN GYM

לנרשמים חדשים חודשיים מתנה "OPEN GYM"